top of page
Peter Powell Stunter Kites Signing

Vrijwaring

1.1 Peter Powell Kites geeft geen garantie of verklaring dat deze website aan uw eisen zal voldoen, dat deze van bevredigende kwaliteit zal zijn, dat hij geschikt zal zijn voor een bepaald doel, dat hij geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, dat hij compatibel is met alle computersystemen, of dat het veilig zal zijn.

1.2 Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website nauwkeurig en up-to-date is, geeft Peter Powell Kites geen garantie of verklaring dat dit het geval is. Wij geven geen garantie voor specifieke resultaten van het gebruik van deze website.

1.3 Geen enkel deel van deze website is bedoeld als advies en er mag niet op de inhoud van deze website worden vertrouwd bij het nemen van beslissingen of het ondernemen van enigerlei actie.

1.4 Commercieel gebruik van de informatie op deze website is toegestaan, maar sommige kunstwerken, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen en fotografie, kunnen onderhevig zijn aan copyright. Peter Powell Kites geeft geen verklaring of garantie dat de inhoud van deze website geschikt is voor gebruik in commerciële situaties of dat het nauwkeurige gegevens en/of adviezen zijn waarop zakelijke beslissingen kunnen worden gebaseerd.

1.5 Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om ervoor te zorgen dat alle beschrijvingen van de beschikbare diensten van Peter Powell Kites overeenkomen met de werkelijk beschikbare diensten, is Peter Powell Kites niet verantwoordelijk voor afwijkingen van deze beschrijvingen.

Privacybeleid

Dit beleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website, en Peter Powell Kites, de eigenaar en aanbieder van deze website. Dit beleid is van toepassing op ons gebruik van alle door ons verzamelde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en alle services of systemen daarin.

 

1. Definities en interpretatie

In dit Beleid hebben de volgende termen de volgende betekenis:

"Account" betekent gezamenlijk de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en inloggegevens die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot materiaal en/of enig communicatiesysteem op de website;

"Inhoud" betekent alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van deze website;

"Cookie" betekent een klein tekstbestand dat door Peter Powell Kites op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van deze website bezoekt. Dit stelt ons in staat terugkerende bezoekers te identificeren en hun surfgedrag binnen de website te analyseren.

"Gegevens" betekent collectief alle informatie die u op de website indient. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Accountgegevens en informatie die is ingediend met behulp van een van onze Services of Systemen;

"Naam" betekent Peter Powell Kites;

"Service" betekent gezamenlijk alle online faciliteiten, tools, services of informatie die Peter Powell Kites nu of in de toekomst via de website beschikbaar stelt;

"Systeem" betekent elke online communicatie-infrastructuur die Peter Powell Kites nu of in de toekomst via de website beschikbaar stelt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, message boards, live chatfaciliteiten en e-maillinks;

"Gebruiker" / "Gebruikers" betekent elke derde partij die toegang heeft tot de website en niet in dienst is van Peter Powell Kites en handelt in de uitoefening van hun dienstverband; en

"Website" betekent de website die u momenteel gebruikt www.peterpowellkites.co.uk en alle subdomeinen van deze site.

 

2. Verzamelde gegevens

Zonder beperking kunnen de volgende gegevens worden verzameld:

2.1 naam;

2.2 geboortedatum;

2.3 geslacht;

2.4 functietitel;

2,5 beroep;

2.6 contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers;

2.7 demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;

2.8 financiële informatie zoals creditcard-/debetkaartnummers;

2.9 IP-adres (automatisch verzameld);

2.10 type en versie webbrowser (automatisch verzameld);

2.11 besturingssysteem (automatisch verzameld);

2.12 een lijst met URL's die beginnen met een verwijzende site, uw activiteit op deze website en de site die u verlaat (automatisch verzameld); en

2.13 Cookie-informatie (zie artikel 10 hieronder).

 

3. Ons gebruik van gegevens

3.1 Alle persoonlijke gegevens die u indient, worden door Peter Powell Kites bewaard zolang u de op de website aangeboden diensten en systemen gebruikt. Gegevens die u indient via een communicatiesysteem dat wij ter beschikking stellen, kunnen voor een langere periode van maximaal 12 maanden worden bewaard.

3.2 Tenzij we wettelijk verplicht of toegestaan zijn om dit te doen, en onder voorbehoud van artikel 4, zullen uw gegevens niet aan derden worden bekendgemaakt. Dit omvat niet onze gelieerde ondernemingen en/of andere bedrijven binnen onze groep.

3.3 Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de principes van de Data Protection Act 1998. Voor meer informatie over beveiliging, zie artikel 9 hieronder.

3.4 Een of meer van de bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden vereist om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. Gegevens kunnen met name door ons worden gebruikt om de volgende redenen:

3.4.1 interne administratie;

3.4.2 verbetering van onze producten/diensten;

3.4.3 verzending per e-mail van promotiemateriaal dat voor u interessant kan zijn;

3.4.4 contact voor marktonderzoek, mogelijk via e-mail, telefoon, fax of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken.

 

4. Websites en diensten van derden

Peter Powell Kites kan van tijd tot tijd gebruik maken van de diensten van andere partijen voor het afhandelen van zaken zoals, maar niet beperkt tot, betalingsafhandeling, levering van gekochte artikelen, zoekmachinefaciliteiten, reclame en marketing. De aanbieders van dergelijke diensten hebben geen toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens die door gebruikers van deze website zijn verstrekt. Alle gegevens die door dergelijke partijen worden gebruikt, worden alleen gebruikt voor zover zij dit nodig hebben om de diensten uit te voeren waar Peter Powell Kites om vraagt. Elk gebruik voor andere doeleinden is ten strengste verboden. Bovendien moeten alle gegevens die door derden worden verwerkt, worden verwerkt binnen de voorwaarden van dit beleid en in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.

 

5. Wijzigingen in bedrijfseigendom en zeggenschap

5.1 Peter Powell Kites kan van tijd tot tijd zijn activiteiten uitbreiden of verkleinen en dit kan de verkoop van bepaalde divisies of de overdracht van de zeggenschap over bepaalde divisies aan andere partijen met zich meebrengen. Door Gebruikers verstrekte gegevens zullen, waar relevant voor een aldus overgedragen divisie, samen met die divisie worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuw controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit Beleid, toestemming krijgen om de Gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het is door jou geleverd.

5.2 In het geval dat door gebruikers ingediende gegevens op een dergelijke manier worden overgedragen, wordt u niet vooraf gecontacteerd en op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Wanneer er contact met u wordt opgenomen, krijgt u de keuze om uw gegevens te laten verwijderen of achter te houden voor de nieuwe eigenaar of verwerkingsverantwoordelijke.

 

6. Controle van de toegang tot uw gegevens

6.1 Overal waar u gegevens moet indienen, krijgt u opties om ons gebruik van die gegevens te beperken. Dit kan het volgende omvatten:

6.2 gebruik van Gegevens voor direct marketingdoeleinden; en

6.3 Gegevens delen met derden.

 

7. Uw recht om informatie achter te houden

7.1 U hebt toegang tot bepaalde delen van de website zonder enige gegevens te verstrekken. Om echter alle op de website beschikbare diensten en systemen te gebruiken, moet u mogelijk accountinformatie of andere gegevens verstrekken.

7.2 U kunt het gebruik van cookies door uw internetbrowser beperken. Zie artikel 10 hieronder voor meer informatie.

 

8. Koekjes

8.1 Peter Powell Kites kan first-party cookies op uw computer plaatsen en gebruiken. Er kunnen cookies op uw computer worden geplaatst. Deze cookies zijn een integraal onderdeel van de diensten die door de website aan u worden geleverd.

8.2 U kunt ervoor kiezen om cookies in uw webbrowser in of uit te schakelen. Uw browser accepteert standaard cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu in uw browser. Als u cookies uitschakelt, kunt u mogelijk niet alle diensten gebruiken die beschikbaar zijn op de website.

8.3 U kunt cookies verwijderen; u kunt echter alle informatie verliezen die u in staat stelt sneller toegang te krijgen tot de website.

8.4 De website kan soms cookies van derden gebruiken. Deze cookies maken geen integraal deel uit van de diensten die door de website aan u worden geleverd en kunnen naar uw keuze worden geblokkeerd via de privacy-instellingen van uw internetbrowser. Zorg ervoor dat uw internetbrowser up-to-date is en raadpleeg de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw browser als u niet zeker weet hoe u uw privacy-instellingen kunt aanpassen.

 

9. Wijzigingen in dit beleid

Peter Powell Kites behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen wanneer wij dit van tijd tot tijd nodig achten of indien wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op de website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het beleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de website na de wijzigingen.

Gebruiksvoorwaarden

Deze overeenkomst is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website, en Peter Powell Kites, de eigenaar(s) van deze website. Uw instemming om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden wordt geacht plaats te vinden bij uw eerste gebruik van de website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de website.

 

1. Definities en interpretatie

In deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

"Inhoud" betekent alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van deze Website;

"Naam" betekent Peter Powell Kites

"Dienst" betekent gezamenlijk alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie die Peter Powell Kites nu of in de toekomst via de Website beschikbaar stelt;

"Plaatsen" betekent onze bedrijfslocatie(s).

"Systeem" betekent elke online communicatie-infrastructuur die Peter Powell Kites nu of in de toekomst via de website beschikbaar stelt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, message boards, live chatfaciliteiten en e-maillinks;

"Gebruiker" / "Gebruikers" betekent elke derde partij die toegang heeft tot de Website en niet in dienst is van Peter Powell Kites en handelt in de uitoefening van hun dienstverband; en

"Website" betekent de website die u momenteel gebruikt www.peterpowellkites.co.uk en alle subdomeinen van deze site

 

2. Intellectuele eigendom

2.1 Onder voorbehoud van de uitzonderingen in clausule 3 van deze algemene voorwaarden, is alle inhoud op de website, tenzij geüpload door gebruikers, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips, gegevens compilaties, paginalay-out, onderliggende code en software is eigendom van Peter Powell Kites, onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derden. Door de website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door toepasselijke Britse en internationale intellectuele eigendomsrechten en andere wetten.

2.2 Onder voorbehoud van clausule 4 mag u geen materiaal van de website reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op een andere manier hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen om dit te doen door Peter Powell Kites.

 

3. Intellectueel eigendom van derden

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, behoren alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en handelsmerken, in productafbeeldingen en beschrijvingen toe aan de fabrikanten of distributeurs van dergelijke producten die van toepassing kunnen zijn.

3.2 Onder voorbehoud van clausule 4 of u mag dergelijk materiaal niet reproduceren, kopiëren, verspreiden, opslaan of op een andere manier hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen om dit te doen door de relevante fabrikant of leverancier.

 

4. Eerlijk gebruik van intellectueel eigendom

Materiaal van de website mag zonder schriftelijke toestemming worden hergebruikt wanneer een van de uitzonderingen beschreven in hoofdstuk III van de Copyright Designs and Patents Act 1988 van toepassing is.

 

5. Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, staan deze sites niet onder de controle van Peter Powell Kites of die van onze gelieerde ondernemingen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige vorm van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er controle over hebben.

 

6. Links naar deze website

Degenen die een link naar deze website op andere sites willen plaatsen, kunnen dit alleen doen naar de startpagina van de site http://www.peterpowellkites.co.uk we verzoeken alle personen die links naar Peter Powell Kites verstrekken vriendelijk om details te verstrekken door een e-mail te sturen naar contact@peterpowellkites.co.uk. Deeplinking (dwz links naar specifieke pagina's binnen de site) vereist de uitdrukkelijke toestemming van Peter Powell Kites.

 

7. Gebruik van communicatiefaciliteiten

7.1 Wanneer u het aanvraagformulier of een ander systeem op de website gebruikt, dient u dit te doen in overeenstemming met de volgende regels:

7.2 U mag geen obscene of vulgaire taal gebruiken;

7.3 U mag geen Inhoud indienen die onwettig of anderszins verwerpelijk is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Inhoud die beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, ageist, seksistisch of racistisch is;

7.4 U mag geen Content indienen die bedoeld is om geweld te promoten of aan te zetten;

7.5 Het is raadzaam om inzendingen in de Engelse taal te doen, aangezien we mogelijk niet in staat zijn om te reageren op vragen die in andere talen worden ingediend;

7.6 De middelen waarmee u zich identificeert mogen deze gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetten niet schenden;

7.6 U mag zich niet voordoen als andere mensen, met name werknemers en vertegenwoordigers van Peter Powell Kites of onze gelieerde ondernemingen; en

7.8 U mag ons systeem niet gebruiken voor ongeoorloofde massacommunicatie zoals "spam" of "junkmail".

7.9 U erkent dat Peter Powell Kites zich het recht voorbehoudt om alle communicatie aan ons of via ons systeem te controleren.

7.10 Om gebruik te kunnen maken van het aanvraagformulier en elke andere communicatievoorziening die in de toekomst op deze website kan worden toegevoegd, moet u bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken. Door deze website te blijven gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

7.11 Alle informatie die u verstrekt, is nauwkeurig en waarheidsgetrouw; en

7.12 U houdt deze informatie juist en actueel.

8. Privacy

Het gebruik van de website valt ook onder ons privacybeleid voor de website, dat door deze verwijzing in deze algemene voorwaarden is opgenomen. Klik op de bovenstaande link om het privacybeleid te bekijken.

 

9. Vrijwaringen

9.1 Peter Powell Kites geeft geen garantie of verklaring dat de Website aan uw eisen zal voldoen, dat deze van bevredigende kwaliteit zal zijn, dat deze geschikt zal zijn voor een bepaald doel, dat deze geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, dat deze compatibel met alle systemen, dat het veilig is en dat alle verstrekte informatie juist is. We geven geen garantie voor specifieke resultaten van het gebruik van onze Services.

9.2 Geen enkel deel van deze website is bedoeld als advies en er mag niet op de inhoud van deze website worden vertrouwd bij het nemen van beslissingen of het ondernemen van enige actie.

9.3 Geen enkel deel van deze website is bedoeld als een contractueel aanbod dat aanvaard kan worden. Via deze Website worden geen goederen en/of diensten verkocht en product- en/of dienstgegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt

9.4 Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat alle grafische weergaven van producten en/of beschrijvingen van diensten die beschikbaar zijn bij Peter Powell Kites overeenkomen met de daadwerkelijke producten en/of diensten, is Peter Powell Kites niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen van deze beschrijvingen. Peter Powell Kites verklaart of garandeert niet dat dergelijke producten en/of diensten bij ons of in onze gebouwen verkrijgbaar zullen zijn. Neem daarom voorafgaand aan uw bezoek contact met ons op als u wilt informeren naar de beschikbaarheid van producten en/of diensten. Dergelijke vragen geven geen aanleiding tot enige uitdrukkelijke of impliciete garantie dat de producten en/of diensten die het onderwerp van uw vraag vormen, beschikbaar zullen zijn bij uw aankomst op ons terrein.

9.5 Alle prijsinformatie op de Website is correct op het moment van online gaan.

Peter Powell Kites behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en speciale aanbiedingen van tijd tot tijd en indien nodig te wijzigen of te verwijderen.

 

10. Beschikbaarheid van de Website

De Service wordt geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar". Wij geven geen garantie dat de Dienst vrij zal zijn van gebreken en/of storingen. Voor zover toegestaan door de wet bieden wij geen garanties (expliciet of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit. Peter Powell Kites aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoring, hostapparatuurstoring, communicatienetwerkstoring, stroomstoring, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen of juridische beperkingen en censuur.

 

11. Beperking van aansprakelijkheid

11.1 Voor zover maximaal toegestaan door de wet, aanvaardt Peter Powell Kites geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade of schade, voorzienbaar of anderszins, inclusief enige indirecte, gevolgschade, speciale of voorbeeldige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of enige informatie die daarin is opgenomen . Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat zij de Website en de Inhoud ervan op eigen risico gebruiken.

 

11.2 Niets in deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Peter Powell Kites uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude van de kant van Peter Powell Kites.

 

11.3 Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat deze algemene voorwaarden strikt voldoen aan de relevante bepalingen van de Unfair Contract Terms Act 1977, in het geval dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die voorwaarde geacht te zijn gescheiden van deze voorwaarden en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. Deze term is alleen van toepassing binnen jurisdicties waar een bepaalde term onwettig is.

 

12. Geen vrijstelling

In het geval dat een partij bij deze Algemene voorwaarden geen enkel recht of rechtsmiddel hierin vervat uitoefent, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.

 

13. Eerdere algemene voorwaarden

In het geval van een conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en eerdere versies daarvan, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

14. Mededelingen

Alle e-mails moeten worden verzonden naar contact@peterpowellkites.co.uk en wordt volledig ontvangen op een werkdag en op de volgende werkdag als de e-mail in het weekend of op een feestdag wordt verzonden. We streven ernaar om binnen 48 uur te reageren, afhankelijk van tijd en beschikbaarheid.

15. Recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen u en Peter Powell Kites worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales en Peter Powell Kites en u stemt ermee in u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Inkoop

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij aankopen via de website. Lees ze zorgvuldig door, want ze bevatten belangrijke informatie met betrekking tot uw aankoop, inclusief het retourbeleid. Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Peter Powell Kites Limited. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden of als u opmerkingen of klachten heeft over of over onze website, stuur dan een e-mail naar contact@peterpowellkites.co.uk.

 

1. Het contract tussen ons

We moeten betaling ontvangen van de volledige prijs voor de goederen die u bestelt voordat uw bestelling kan worden geaccepteerd. Betaling van de prijs voor de goederen vertegenwoordigt een aanbod van uw kant om de goederen te kopen, dat alleen door ons wordt geaccepteerd wanneer de goederen worden verzonden. Pas op dit punt komt er een juridisch bindend contract tussen ons tot stand.

2. Bevestiging van uw bestelling

Om ons in staat te stellen uw bestelling te verwerken, moet u ons uw e-mailadres verstrekken. We zullen u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen om de ontvangst van uw bestelling en de details te bevestigen. Voor alle duidelijkheid: deze correspondentie vormt geen contract tussen ons.

3. Eigendom van rechten

Alle rechten, inclusief copyright, op deze website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Peter Powell Kites Limited. Elk gebruik van deze website of de inhoud ervan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan ervan, anders dan voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, is verboden zonder onze toestemming. U mag voor geen enkel doel iets op deze website wijzigen, verspreiden of opnieuw plaatsen.

4. Nauwkeurigheid van de inhoud

We hebben zorg besteed aan de voorbereiding van de inhoud van deze website, met name om ervoor te zorgen dat de vermelde prijzen correct zijn op het moment van publicatie en dat alle goederen nauwkeurig zijn beschreven. Bestellingen worden echter alleen verwerkt als er geen materiële fouten zijn in de beschrijving van de goederen of hun prijzen zoals geadverteerd op deze website. Alle gewichten, afmetingen en capaciteiten die over de goederen worden vermeld, zijn slechts bij benadering.

5. Schade aan uw computer

We proberen ervoor te zorgen dat deze website vrij is van virussen of defecten. We kunnen echter niet garanderen dat uw gebruik van deze website of websites die via deze website toegankelijk zijn, geen schade aan uw computer zal veroorzaken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de juiste apparatuur beschikbaar is om de website te gebruiken. Behalve in het geval van nalatigheid van onze kant, zijn wij jegens niemand aansprakelijk voor verlies of schade die kan ontstaan aan computerapparatuur als gevolg van het gebruik van deze website.

6. Beschikbaarheid

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie en beschikbaarheid. Als de door u bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, nemen wij contact met u op via e-mail of telefoon (als u ons gegevens heeft verstrekt). Je hebt de mogelijkheid om te wachten tot het artikel uit voorraad leverbaar is of om je bestelling te annuleren.

7. Bestelfouten

U kunt fouten in uw bestelling corrigeren tot het punt waarop u tijdens het bestelproces op "verzenden" klikt.

8. Prijs

8.1 De te betalen prijzen voor goederen die u bestelt, zijn zoals vermeld op onze website. Alle prijzen zijn inclusief btw tegen de geldende tarieven en zijn correct op het moment van invoeren.

8.2 Indien het niet mogelijk is om uw bestelling te accepteren om goederen van de specificatie en beschrijving te kopen tegen de aangegeven prijs, zullen wij u per e-mail adviseren en aanbieden om u de goederen van de specificatie en beschrijving te verkopen tegen de prijs vermeld in de e-mail en zal in de e-mail vermelden voor welke periode het aanbod of de prijs geldig blijft.

9. Betalingsvoorwaarden

We zullen de betaling na ontvangst van uw bestelling van uw creditcard of betaalpas afschrijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als een levering vertraging oploopt omdat u ons niet de juiste betalingsgegevens heeft gegeven. Als het niet mogelijk is om volledige betaling van de goederen van u te verkrijgen, kunnen we weigeren uw bestelling te verwerken en/of verdere leveringen aan u opschorten. Dit heeft geen invloed op eventuele andere rechten die we hebben.

10. Bezorgkosten

De bezorgkosten zijn afhankelijk van het soort bestelde goederen.

11. Levering

11.1 Onze bezorgkosten staan [specificeer waar] op onze website.

11.2 U moet extra betalen voor bezorging en het is voor ons misschien niet mogelijk om op sommige locaties te bezorgen.]

11.3 Houd er rekening mee dat we alleen kunnen leveren aan adressen binnen het Verenigd Koninkrijk, maar inclusief het Isle of Wight, het Isle of Man, de Scottish Isles, delen van Schotland, Noord-Ierland en de Channel Isles.]

11.4 Wij zullen de goederen leveren op het adres dat u opgeeft voor levering in uw bestelling. Het is belangrijk dat dit adres juist is. Geef duidelijk aan waar u de goederen wilt achterlaten als u niet thuis bent wanneer we bezorgen. We kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enig verlies of schade aan de goederen nadat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met uw leveringsinstructies (tenzij dit wordt veroorzaakt door onze nalatigheid). We streven ernaar om de goederen te leveren op de opgegeven leveringsdatum, maar levertijden zijn niet gegarandeerd en daarom is tijd niet essentieel. We streven er in ieder geval naar om uw goederen te leveren binnen 30 dagen vanaf de dag na de dag waarop we uw bestelling hebben ontvangen. Als de levering na deze tijd wordt vertraagd, nemen we contact met u op en komen we een wederzijds aanvaardbare alternatieve datum overeen, of bieden we u een volledige terugbetaling aan.

11. 5 U wordt eigenaar van de goederen die u heeft besteld wanneer deze bij u zijn afgeleverd. Zodra goederen bij u zijn afgeleverd, worden ze op eigen risico bewaard en zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of vernietiging ervan.

12. Risico en eigendom

Het risico van beschadiging of verlies van de goederen gaat op u over op het moment van levering aan u. Als u ervoor kiest om uw eigen koerier te gebruiken, gaat het risico op u over zodra de goederen aan uw koerier worden overhandigd. U bent pas eigenaar van de goederen als ze met succes zijn afgeleverd.

13. Annuleringsrechten

13.1 Onder de Consumentenovereenkomsten (Informatie, Annulering en Extra Kosten) Regelgeving 2013 SI 2013/3134 heeft u het wettelijke recht om uw bestelling te annuleren tot 14 kalenderdagen na de dag waarop u uw goederen ontvangt (met uitzondering van artikelen bestellen). U hoeft ons geen reden op te geven voor het opzeggen van uw contract en u hoeft ook geen boete te betalen.

13.2 Als u uw bestelling wilt annuleren, kunt u gebruik maken van het annuleringsformulier aan het einde van deze algemene voorwaarden, of u kunt ons op de hoogte stellen door middel van een andere duidelijke verklaring.

13.3 U kunt uw contract niet annuleren als de goederen die u hebt besteld op maat (dwz op bestelling gemaakt), kranten of tijdschriften zijn of als u audio- of video-opname of computersoftware uit de verzegelde verpakking hebt gehaald waarin deze aan u is geleverd .

13.4 Als u de goederen heeft ontvangen voordat u uw contract herroept, moet u de goederen op eigen kosten en risico terugsturen naar ons contactadres. Als u uw contract herroept maar wij de goederen al hebben verwerkt voor levering, mag u de goederen niet uitpakken wanneer ze door u zijn ontvangen en moet u de goederen zo snel mogelijk naar ons terugsturen op ons contactadres op uw eigen kosten en risico zo snel mogelijk .

13.5 Zodra u ons heeft laten weten dat u uw contract herroept en we de goederen hebben teruggekregen of, indien eerder, bewijs hebben ontvangen dat u de goederen heeft teruggestuurd, zullen we elk bedrag dat door ons is afgeschreven van uw creditcard of betaalkaart terugbetalen binnen 14 kalenderdagen.

13.6 We kunnen een bedrag in mindering brengen op uw terugbetaling voor elk waardeverlies van de geleverde goederen als het verlies het gevolg is van onnodige handelingen door u (bijvoorbeeld het gebruiken of dragen van de goederen voorafgaand aan de annulering)

14. Annulering door ons

14.1 Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling niet te verwerken als:

14.2 Wij hebben onvoldoende voorraad om de door u bestelde goederen te leveren;

14.3 Wij bezorgen niet bij u in de buurt; of

14.4 Een of meer van de door u bestelde goederen werden aangeboden tegen een onjuiste prijs als gevolg van een typefout of een fout in de prijsinformatie die wij van onze leveranciers hebben ontvangen.

14.5 Als we uw bestelling om de bovengenoemde redenen niet verwerken, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en zullen we zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen.

14.6 Als er een probleem is met de goederen

14.7 Als u vragen of klachten heeft over de goederen, neem dan contact met ons op via e-mail orders@peterpowellkites.co.uk of per post Peter Powell Kites Ltd, 5 John Daniels Way, Churchdown, Gloucestershire, Engeland, GL3 2QX.

14.8 We zijn wettelijk verplicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract en in overeenstemming met de Consumer Rights Act 2015 (de wet).

14.9 Als u uw wettelijke rechten wilt uitoefenen om goederen te weigeren die niet in overeenstemming zijn met de wet, moet u ze ofwel persoonlijk terugbrengen naar waar u ze hebt gekocht, ze terugsturen naar ons, of (als ze niet geschikt zijn om te verzenden) of toestaan ons om ze bij u op te halen.  Wij betalen de verzendkosten of ophaalkosten.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Tenzij anders is overeengekomen, zullen wij u, als u de door u bestelde goederen niet ontvangt binnen 30 dagen na de datum waarop u ze hebt besteld en besluit de bestelling te annuleren in plaats van de levering opnieuw te regelen (in overeenstemming met clausule 11), een volledige terugbetaling.

15.2 Wij zijn alleen verantwoordelijk voor verliezen die een natuurlijk, voorzienbaar gevolg zijn van onze schending van deze algemene voorwaarden. in deze algemene voorwaarden door alles wat u (of iemand die handelt met uw uitdrukkelijke of impliciete toestemming) doet of nalaat te doen, of het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle liggen.

15.3 Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen met betrekking tot uw bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot: verloren gegevens, gederfde winst, gederfde inkomsten of bedrijfsonderbreking.

15.4 U moet alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven en naleven, inclusief het verkrijgen van alle noodzakelijke douane-, import- of andere vergunningen om goederen van onze site te kopen. kan verboden zijn door bepaalde nationale wetten.  Wij geven geen verklaring en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de export of import van de goederen die u koopt.

15.5 Niettegenstaande het voorgaande is niets in deze algemene voorwaarden bedoeld om rechten die u als consument zou kunnen hebben onder de toepasselijke lokale wetgeving of andere wettelijke rechten die niet kunnen worden uitgesloten, te beperken, noch om op enigerlei wijze onze aansprakelijkheid jegens u uit te sluiten of te beperken voor enige dood of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.   U hebt bepaalde rechten als consument, waaronder wettelijke rechten (bijv. op grond van de wet) met betrekking tot defecte en/of verkeerd beschreven goederen.

16. Mededelingen

16.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden, moeten alle kennisgevingen van u aan ons schriftelijk zijn en worden verzonden naar ons contactadres op (postadres invullen) en alle kennisgevingen van ons aan u zullen van tijd tot tijd op onze website worden weergegeven .

16.2 Wijzigingen in wettelijke kennisgevingen

16.3 Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en u dient ze zo vaak mogelijk door te nemen.

16.4 Recht, jurisdictie en taal

16.5 Deze website, alle inhoud daarin en elk contract dat tot stand is gekomen als gevolg van het gebruik van deze website, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht. Partijen bij een dergelijk contract stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. Alle contracten worden in het Engels afgesloten.

17. Invaliditeit

17.1 Als een deel van deze algemene voorwaarden niet afdwingbaar is (inclusief een bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), wordt de afdwingbaarheid van enig ander deel van deze voorwaarden niet aangetast.

 

18. Privacy

18.1 U erkent en stemt ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van ons privacybeleid.

18.2 Rechten van derden

18.3 Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om, noch zal het enig recht verlenen aan een derde partij.

19.PRIVACYVERKLARING

19.1 Wij Peter Powell Kites Limited zijn toegewijd aan het respecteren en beschermen van de privacy van iedereen die onze site gebruikt en de vertrouwelijkheid van alle informatie die u ons verstrekt.  we gebruiken alle persoonlijke informatie die we van u kunnen verkrijgen. 

 

20. Gegevensbeschermingswet 1998 ('de wet')

20.1 Wij zijn geregistreerd onder de Wet bescherming persoonsgegevens en houden ons aan de wet in al onze omgang met uw persoonsgegevens.

20.2 Gebruik en verzameling van persoonlijke informatie

20.3 Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder informatie over uzelf vrij te geven.  Als u onze site echter gebruikt, moet u zich registreren en om bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw contactgegevens.  We zullen deze gegevens opslaan en bewaren op een computer of anderszins.

20.4 We kunnen informatie die u verstrekt gebruiken:

20.5 Om u te registreren bij onze website en deze te beheren.

20.6 Voor beoordeling en analyse, bijv. marketing-, klant- en productanalyse, om ons in staat te stellen onze diensten te beoordelen, te ontwikkelen en te verbeteren.

20.7 Als u niet wilt dat wij gegevens op deze manier gebruiken, of uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, vink dan het desbetreffende vakje aan op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen.

20.8 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden:

20.9 In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens mogelijk bekendmaken aan de potentiële koper of verkoper.

20.10 Als we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

21. Koekjes

21.1 We verzamelen informatie rechtstreeks van u op een aantal manieren.  Eén manier is door ons gebruik van 'cookies'.  De meeste websites gebruiken cookies om ze werken, of om efficiënter te werken, en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website.  Ze helpen ons te begrijpen hoe onze (potentiële) klanten onze website gebruiken, zodat we onze website kunnen ontwikkelen en het ontwerp, de lay-out, de inhoud en de werking van de site verbeteren.  Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt.  Ze slaan stukjes informatie over uw bezoek aan de website op en halen deze op – bijvoorbeeld hoe u op de site bent gekomen, hoe u door de site hebt genavigeerd en welke informatie en documentatie voor u van belang was.  Dit betekent dat wanneer je b Als u een website bezoekt, kan deze u op maat gemaakte opties bieden op basis van de informatie die over u is opgeslagen bij uw laatste bezoek.

21.2 Sommige van onze cookies worden gebruikt om eenvoudig informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken en dit soort cookies verzamelen de informatie in een anonieme vorm.

21.3 Wanneer er een inlogproces is met betrekking tot het kopen van producten of diensten van ons, gebruiken we ook cookies om persoonlijke registratie-informatie op te slaan, zodat u deze bij volgende bezoeken niet opnieuw aan ons hoeft te verstrekken.

21.4 De regels over cookies op websites zijn onlangs gewijzigd.  Als u zich niet prettig voelt bij het gebruik van cookies, kunt u cookies op uw computer uitschakelen door de instellingen in het voorkeuren- of optiemenu in uw browser te wijzigen .  U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren of te blokkeren of om u te laten weten wanneer een website probeert een cookie op uw computer te plaatsen.  U kunt ook alle cookies die al op de harde schijf van uw computer zijn opgeslagen.  Houd er echter rekening mee dat als u alle cookies van onze website verwijdert en blokkeert, delen van de site dan niet meer werken._cc781905-5cde Dit komt omdat sommige cookies die we gebruiken essentieel zijn voor de werking van delen van onze website. zonder koekjes.

21.5 Voor meer informatie over cookies, inclusief zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar www.allaboutcookies.org.

21.6 Als u geen cookies van onze website wilt accepteren, dient u deze site onmiddellijk te verlaten en vervolgens alle cookies van deze site te verwijderen en te blokkeren. e-mail, telefoon, fax of post.  Ons telefoonnummer is (details), of u kunt ons e-mailen op (details).

 

22. Beveiliging

We streven ernaar om alle redelijke maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.  We kunnen echter de veiligheid van gegevens die u online vrijgeeft niet garanderen en we zijn niet verantwoordelijk voor enige inbreuk op de beveiliging, tenzij dit door onze nalatigheid of opzettelijk verzuim.

23. Uw rechten

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken.  We zullen u vóór het verzamelen van uw gegevens informeren als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of uw informatie voor een dergelijk doel bekendmaken aan derden.  U kunt uw recht uitoefenen om dit te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen.

24. Algemeen

U hebt het recht om persoonlijke gegevens in te zien (zoals gedefinieerd onder de Wet op de gegevensbescherming) die we over u bewaren na ontvangst van een schriftelijk verzoek en betaling van een vergoeding van £ 10.  Elk verzoek moet worden verzonden naar: Paul Powell, Peter Powell Kits ltd, c/o Anderson Griffin, Rotunda Buildings, Montpellier Exchange, Cheltenham

25. Annulering

Alle annuleringen kunnen worden gedaan via onze website of u kunt uw verzoek sturen naar Peter Powell Kites Ltd, 5 John Daniels Way, Churchdown, Gloucestershire, Engeland, GL3 2QX. verzoeken om de volgende informatie te e-mailen naar orders@peterpowellkites.co.uk, dit geeft ons de mogelijkheid om eventuele problemen op te lossen voordat we uw retour accepteren of onderhandelen._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* mijn/ons* contract voor de verkoop van de volgende goederen*/voor de levering van de volgende dienst* herroep/zeggen:

  • Reden van retour of wijziging van artikel:

  • Ordered on*/Received on*:       _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

  • Name of consumer(s):        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_         

  • Address of consumer(s):        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_     

  • Signature of consumer(s):        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

  • Date:          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_       

"De originele stuntvlieger ter wereld"

bottom of page